اخبار ورزشی » کاپلو:”رئال در تابستان 500 میلیون یورو خروج خواهد کرد”