اخبار ورزشی » دیبالا: با فوتبال همیشه فرصت جبران هست؛ فصل دیگری هم وجود خواهد داشت